asp.net kullanıcı ipsi

Sitenin bulunduğu host ipsini almak istiyorsanız : Request.ServerVariables Siteye giren kullanıcının ipsini almak istiyorsanız : HttpContext.Current.Request.UserHostAddress

Devamını oku