Razor DropDownList

public SelectList ToSelectList(DataTable table, string valueField, string textField) { var list = (from DataRow row in table.Rows select new SelectListItem() { Text = row[textField].ToString(), Value = row[valueField].ToString() }).ToList(); return new SelectList(list,”Text”,”Value”) } ToSelectList içine listeye çevirmek istediğiniz tabloyu ve gerekli sütun isimlerini yolladıktan sonra metot size SelectList tipinde veri geri…

Devamını oku