C#

public string StringReplace(string text) { text = text.Replace(“İ”, “I”); text = text.Replace(“ı”, “i”); text = text.Replace(“Ğ”, “G”); text = text.Replace(“ğ”, “g”); text = text.Replace(“Ö”, “O”); text = text.Replace(“ö”, “o”); text = text.Replace(“Ü”, “U”); text = text.Replace(“ü”, “u”); text = text.Replace(“Ş”, “S”); text = text.Replace(“ş”, “s”); text = text.Replace(“Ç”, “C”); text…

Devamını oku

public SelectList ToSelectList(DataTable table, string valueField, string textField) { var list = (from DataRow row in table.Rows select new SelectListItem() { Text = row[textField].ToString(), Value = row[valueField].ToString() }).ToList(); return new SelectList(list,”Text”,”Value”) } ToSelectList içine listeye çevirmek istediğiniz tabloyu ve gerekli sütun isimlerini yolladıktan sonra metot size SelectList tipinde veri geri…

Devamını oku