Apache Port Değiştirme – Xampp

Çoğu zaman bu lanet olası 80 portu çakışır ve apache açılmaz. Peki nasıl düzelteceğiz?
“C:\xampp\apache\conf” dosyasına yada xamppı nereye kurduysanız içindeki “apache\conf” dosyasına giriyoruz.Dosyanın içindeki “httpd.conf” dosyasını not defteri yada herhangi bir editörle açıp “Listen 80” yazan yeri bulup 80ni 8090 yada herhangi istediğiniz bir sayı yaparak düzeltebilirsiniz. Ardından localhosta girmek için adres çubuğuna localhost:8090 yada ne yazdıysanız o sayıyı yazmanız gerekir. Haydi kolay gelsin.

Asp.Net Image Kullanımı

Html kodlarındaki <img>  etiketi  yerine kullanılır. Herhangi bir fonksiyonel özelliği yoktur.

Kontrol özellikleri

AlternateText :  Htmldeki <img> etiketinin “alt” özelliğine karşılık gelmektedir. Arama motorları optimizasyonu için önemli bir özelliktir. Ayrıca herhangi bir durumda resim silinmiş dahi olsa tarayıcada resmin olduğu kısımda görünür.

ImageAlign: Resmin yanındaki yazıların resmin neresinde bulunacağını belirler.

ImageUrl: Resmin bulunduğu adres

Tooltip: Tarayıcıda fare resmin üzerine geldiğinde farenin altında çıkması istediğiniz açıklamadır.

Asp.Net CheckBoxList ve RadioButtonList

CheckBoxList: CheckBox’ların bir araya toplanmış halidir. Bu sayede tüm CheckBox’lara tek bir yerden ulaşabiliriz. Küçük bir örnek yapacak olursak. Öncelikle boş bir proje sayfası açalım. İçine birer adet CheckBoxlist, Label ve Button sürükleyelim. CheckBoxList’e üstüne tıklayıp “Edit items” seçeneği seçip biraz eleman ekleyelim. Sonra Button’a çift tıklayıp click eventine aşağıdaki kodu yapıştıralım.

protected void Button1_Click1(object sender, EventArgs e)
{
Label1.Text="";
for (int i = 0; i < CheckBoxList1.Items.Count; i++)
{
if (CheckBoxList1.Items[i].Selected) {
Label1.Text += CheckBoxList1.Items[i].Text + " " + CheckBoxList1.Items[i].Value +"<br //>";
}
}
}
CheckBoxList1.Items.Count // Listedeki CheckBox sayısını verir
CheckBoxList1.Items[i].Selected // i. eleman seçili ise "true" değerini döndürür
CheckBoxList1.Items[i].Text // i. elemanın "Text" değerini döndürür
CheckBoxList1.Items[i].Value // i. eleamnın "Value" değerini döndürür
RepeatColumns // Tekrar edecek sütun sayısı
RepeatDirection // Listenin yatay mı dikey olacağını belirler
RepeatLayout // Listenin dizilişinin belirler. Tablo, birbirini takip eden, başında sıra numarası yada başında <li> etiketi ekler.
RadioButtonList // CheckBoxList’den farklı olarak tek seçim yapabildiğimiz için seçimin hangisi olduğu direk “RadioButtonList1.SelectedIndex” komutu ile alabiliriz. Kullanılım olarak anket yada quiz projelerinde çok kullanışlıdır.

 

Asp.Net Checkbox ve Radiobutton Kullanımı

CheckBox: Asp.Net kontrollerinin standart özelliklerinin dışında “Checked” özelliği bulunur. Bu sayede çoklu seçim gereken yerlerde kullanılabilinir.

RadioButton: CheckBox’ın tüm özelliklerini barındırır ayrıca GroupName özelliği bulunur. Bu özellik sayesinde aynı grupta bulunan RadioButton’lardan sadece birini seçebiliriz.

Asp.Net DropDownList Kullanımı

Açılır liste şeklinde seçim yapmak için kullanılır. Hem veri tabanı bağlantılarında, hem de normal ugulamalarda kullanabileceğimiz bir kontroldür. DropDownList’in en önemli özellikleri AutoPostBack ve DataSourceID özellikleri diyebiliriz. Bu iki özelliği bir arada kullanabileceğimiz küçük bir uygulama yapalım.

Resimli anlatım: Okumaya devam et “Asp.Net DropDownList Kullanımı”

Asp.Net HyperLink Kullanımı

ImageButton ve LinkButton’un karışımı denebilir. Fakat HyperLink kontrolü için arka planda fonksiyon (script) yazamıyoruz. Htmlde bildiğimiz <a> tag’i yerine kullanırız. İster resim ister metin şeklinde kullanabiliriz. Resim olarak kullanmak istersek ImageUrl özelliğine göstermek istediğimiz resmin linkini yazarız. Metin olarak kullanmak istiyorsak Text özelliğine istediğimiz metni yazarız. Ayrıca arama motoru optimizasyonu (seo) için ToolTip özelliğine yazdığımız metin, site html olarak derlendiğinde metnin “title”ı olarak atanır.

Asp.Net Button Kullanımı

Windows’tan alışık olduğumuz basma özelliğine sahip buton türüdür. Buttonda AutoPotBack özellği True durumdadır  vee değiştirilemez. Ama istenirse OnClientClick özelliği kullanılarak Client tabanlı scriptlerin tetiklenmesi sağlanabilir. Button’un htmldeki karşılığı <input type=submit>’tir. Labelde kullandığım özellikler burdada geçerlidir. Şimdi küçük bir button uygulaması yapalım.

“File/New/Web Site” dedikten sonra projemize bir isim veriyoruz, ben “button” dedim. Sağ tarafta “Solution Explorer” kısmında proje dosyalarımız sıralandı. Ana projemiz yani “buttton” a sağ tıklayıp “Add/Web Form”a tıkladıktan sonra gelen pencere sayfa adını yazıyoruz. Şimdlik isim vermeye gerk yok default desek yeter.
Sayfaya birer Button,TextBox ve Label sürükleyip bırakın. Ardında Button’un üzerinee çift tıklayarak button’un “click” eventine gidelim ve aşağıdaki kodu yazalım: Okumaya devam et “Asp.Net Button Kullanımı”

Asp.Net TextBox Kullanımı

Kullanıcıdan veri giriş yapabildiğimiz kontroldür. Genel kullanım olarak üye giriş, üye kayıt, şifr doğrulama, arama yapmada yaygın olarak kullanılır. Textbox’ın htmldeki karşılığı <input type=Text>’dir. Label için belirtiğim tüm özellikler Textbox içinde geçerlidir. Ayrıca diğer özellikleri:
AutoPostBack: True değeri seçilirse, yapılan her işlem server tarafına yollanır. Standart değeri False’tur.
Enable: False değeri seçilirse hiçbir işlem yapılamaz (Veri girişi, veri kopyalama,yapıştırma). Standart değeri True’dur
ReadOnly: True değeri girilmiş ise sadece okumaya izin verir, veri girişi yapamazsınız. Enable’dan farklı olarak kopyalama yapabiliriz. Standart değeri False’tur
MaxLength: Metin kutusuna girilicek max karakter sayısıdır.
TextMode: 3 Farklı değeri vardır. SingleLine, tek satır kullanabiliriz. Multiline, Çoklu satır kullanabiliriz. Password, yazılan karakterler * şeklinde gözükür şifre giriş için kullanılır. Standart değeri SingleLine’dır.
Rows-Columns: Multiline özelliği durumunda geçerlidir, satır ve sütun sayısını belirler.

Extra: Bu kontrol özellikler kısmanda yok
autocomplete:

<asp:TextBox ID="tbl_akif" runat="server"  autocomplete="off"></asp:TextBox>

şeklinde yazarsanız metin kutusunda daha önce yazdığınız metin altta çıkmaz.

Asp.Net Label Kullanımı

Bu kontrolün fazla bir özelliği yoktur denilebilir. Genel olarak siteye giren kullanıcılara html kodu içermeyen mesajlar iletmek için kullanılır. Örneğin çevrim içi sayısı, copyright 2012 … Label aslında htmlde kullandığımız tagidir.

Burda bilmeniz gerekenler:

BackColor: Kontorlün arka rengi
BorderColor: Kontrolün etrafındaki çizginin rengi
BorderStyle: Kontolün border stili
Border Width: Border kalınlığı
CssClass: Kontol için css doyamızda ayrıca bir özellik yanımlayabiliriz
Font: Kontrol Yazı özellikleri
ForeColor: Yazı Rengi
Height: Kontrolün yüksekliği
Text: Kontrolde ziyaretçilerin okuyacağı metin
ToolTip: Kontolün üstüne gelince imleçte beliren açıklama
Visible: Kontrolün görünürlüğü, True olursa kullancılar görebilir
Width: Kontrolün genişliği