Asp.net Giriş

Asp.net’te proje yapmamız için öncelikle Visual Studio gerekiyor. Sonra giriş bilgisi için aşağıdaki genel bilgiyide bilmeniz gerekiyor

Net Framework Nedir ?

ASP. NET : İnternet üzerinde kullanılmak üzere Microsoft’un geliştirdiği programlama yöntemidir. .NET Framework ASP.NET’in temel yapısıdır.

Bu yapıların içinde;

XML Web Services ve XML Web Application programlama modeli olarak kullanılır. Microsoft Passport gibi servisler Web servis uygulamalarına örnek teşkil eder ve uygulama ile kullanıcı arasında güvenli bir blok oluşturur.

.NET Enterprise Servers; Windows 2000-2003-2008 Server, SQL 2000,2005,2008 ve BizTalk Server’ın bir arada uyumlu çalışmasını sağlar. Ayrıca XML Web Services ve Application’ların yönetimini de içerir. Visual Studio gibi Developer Tools’lar ile Web Servisler, Windows ve Web Application’lar oluşturulur.

Windows XP gibi client ve Microsoft Word gibi programlarla bu yapı etkin bir şekilde kullanılır.

Özet olarak; .NET Framework yapısı; uygulama ve Web servislerin oluşturulmasını, çalıştırılmasını sağlar. Bu uygulamaların aynı ortamda çalışmasına da destek verir.

İki temel yapıdan oluşur;

Common Language Runtime ve Class Library . Bu temel yapılar birden fazla dilin aynı ortamda çalışmasını ve aynı class kütüphanelerini kullanmasını sağlar.

ASP.NET Nedir ?

.NET Framework yapısı üzerinde Web uygulamaları geliştirmek için yapılan programlamadır. Program geliştiriciler, yıllardır ASP kullanarak web sayfaları oluşturabiliyorlardı. ASP’nin en büyük avantajı, dinamil sayfalar oluşturmak idi. ASP.NET , ASP’nin geliştirilmiş halidir. Ve bu tür web sayfaları oluşturmak ASP.NET ile çok daha kolaydır. Ayrıca ASP.NET; XML Web Servis’lere destek vererek client, uygulama ve diğer Web Servisler arasında bilgilerin dağıtılmasını sağlar.

ASP.NET içinde Framework ile bir çok hazır fonksiyonu ASP.NET ile kullanma şansı verir. Proje bazlı web sayfaları geliştirmek yerine, bağımsız sayfalar oluşturmak mümkündür.

ASP.NET ‘in dinamik derleme motoru sayesinde Assembly içindeki tüm dosyaları, diğer sürümlerinde olduğu gibi derlememize gerek yoktur. Oluşturulan bir web sitesine ait bir sayfada değişiklik yaptığınızda tüm projeyi yeniden derlemenize gerek yoktur. Sadece değişikliğe uğrayacak sayfada gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, bu dosyayı Web Server’a upload etmeniz yeterlidir.

Bugünden itibaren düzenli olarak Asp.Net konuları anlatmaya çalışacağım. Umarım aksatmam 😀

Asp.Net TextBox Kod Hatası

Asp.Nette TextBoxın içine php, javascript gibi kod yazıldığında muhtemelen aşağıdaki gib bir hata çıkacaktır.

A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client

Description: Request Validation has detected a potentially dangerous client input value, and processing of the request has been aborted. This value may indicate an attempt to compromise the security of your application, such as a cross-site scripting attack. To allow pages to override application request validation settings, set the requestValidationMode attribute in the httpRuntime configuration section to requestValidationMode=”2.0″. Example: <httpRuntime requestValidationMode=”2.0″ />. After setting this value, you can then disable request validation by setting validateRequest=”false” in the Page directive or in the <pages> configuration section. However, it is strongly recommended that your application explicitly check all inputs in this case. For more information, see http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=153133

Exception Details: System.Web.HttpRequestValidationException: A potentially dangerous Request.Form value was detected from the client ….

Çözümümüz Web.config kısmında <system.web> taginin arasına aşağıdakileri ekleyiniz.

    <httpRuntime requestValidationMode="2.0" />
    <pages validateRequest="false" />

umarım yararlı olmuştur.

TextBox MaxLength Kontrolü – Multiline

Asp.Nette TextBox u Multiline şeklinde kullandığımızda karşımıza çıkan en önemli sorunlardan biri max. karakter sayısını ayarlamaktır. Bunu Validation kontrolü kullanarak yapabiliriz. Yapmamız gereken RegularExpressionValidator kullanmak ve ValidationExpression özelliğini “^([\S\s]{0,10})$” yapmak olacaktır.

Asp.Net Online Kullanıcı Sayısı

Global.asax dosyasında yapmamız gereken değişikler

protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
Application["ActiveUsers"] = 0;
}
protected void Session_Start(object sender, EventArgs e)
{
Application.Lock();
Application["ActiveUsers"] = (int)Application["ActiveUsers"] + 1;
Application.UnLock();
}
protected void Session_End(object sender, EventArgs e)
{
Application.Lock();
Application["ActiveUsers"] = (int)Application["ActiveUsers"] - 1;
Application.UnLock();
}

Online sayısını göstermek istediğiniz kontorlün text kısmını Application[“ActiveUsers”].ToString() eşitleyin.

Labelonline.Text = Application["ActiveUsers"].ToString();

Asp.Net Localhost Bağlantı Hatası

Daha dün bağlanıyordum şimdi bağlanamıyorum diyorsanız sorunun çözümü büyük ihtimal budur.

“C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts” dosyasını not defteri ile açıp burada aşagıdaki “::1” ifadesinin onune “#” işaretini koyduğumuz zaman sorunumuz büyük ihtimal çözülmüş olacak 😀
127.0.0.1 localhost
#::1 localhost