Asp.Net – DataList Sayfalama

default.aspx.cs

using System;
using System.Data;
using System.Data.SqlClient;

namespace Sayfalama
{
  public partial class _default : System.Web.UI.Page
  {
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {    

      SqlConnection baglanti = new SqlConnection("Data Source=localhost;Initial Catalog=omu;Integrated Security=True");
      SqlCommand komut = new SqlCommand("select * from omu_mesaj ",baglanti);
      SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(komut);
      DataTable dt = new DataTable();
      da.Fill(dt);
      CollectionPager1.DataSource = dt.DefaultView;
      CollectionPager1.BindToControl = DataList1;
      DataList1.DataSource = CollectionPager1.DataSourcePaged;
      DataList1.DataBind();

    }
  }
}

Konu uzun olduğu için konuya giriniz Okumaya devam et “Asp.Net – DataList Sayfalama”

Asp.Net Eval String Formatı

Veritabanından çektiğiniz veriye bazen ek birşeyler eklememiz gerekebilir. Örneğin online üyeleri listelemek istiyorsunuz, her kullanıcı adının yanına bir virgül koymak isteyebiliriz. Kullanıcı adı veritabanında “kadi” olduğunu varsayarsak yazmamız gereken kod:

Text='<%# String.Format("{0} Kişi;", Eval("kadi")) %>'

Mssql Generate Script ile Yedek Alma

Scriptini oluşturmak istediğimiz veritabanına sağ tıklıyoruz Tasks\Generate Scripts… dedikten sonra… Konuyu görmek için konuya girmelisiniz, resimli anlatım yaptığım için konu uzun. Okumaya devam et “Mssql Generate Script ile Yedek Alma”

Asp.Net Web.Config Connection String

<connectionStrings>
<add name="bag_ismi" connectionString="Data Source=localhost;Initial Catalog=omu;Integrated Security=True"
providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

Web.config dosyasına yukardaki gibi bağlantı yolunu tanımladıktan sonra, Projenizde veritabanına bağlanmak için;

string constr = ConfigurationManager.ConnectionStrings["bag_ismi"].ConnectionString;
SqlConnection baglanti = new SqlConnection(constr);

Yazmanız yeterli. Ayrıca:

using System.Configuration

referansını eklemeyi unutmayın

Sql “ntext” Sorunu

The data types ntext and varchar are incompatible in the equal to operator.” hatasını aldıysanız muhtemelen sorgunuz şu şekildedir:

select * from tablo where gorev='duyuru'

Büyük ihtimal gorev sütunu nvarchar türündedir. Çözümü basit aşağırdaki gibidir:

select * from tablo where gorev like 'duyuru'

İyi çalışmalar 🙂

Apache Port Değiştirme – Xampp

Çoğu zaman bu lanet olası 80 portu çakışır ve apache açılmaz. Peki nasıl düzelteceğiz?
“C:\xampp\apache\conf” dosyasına yada xamppı nereye kurduysanız içindeki “apache\conf” dosyasına giriyoruz.Dosyanın içindeki “httpd.conf” dosyasını not defteri yada herhangi bir editörle açıp “Listen 80” yazan yeri bulup 80ni 8090 yada herhangi istediğiniz bir sayı yaparak düzeltebilirsiniz. Ardından localhosta girmek için adres çubuğuna localhost:8090 yada ne yazdıysanız o sayıyı yazmanız gerekir. Haydi kolay gelsin.

Asp.Net Image Kullanımı

Html kodlarındaki <img>  etiketi  yerine kullanılır. Herhangi bir fonksiyonel özelliği yoktur.

Kontrol özellikleri

AlternateText :  Htmldeki <img> etiketinin “alt” özelliğine karşılık gelmektedir. Arama motorları optimizasyonu için önemli bir özelliktir. Ayrıca herhangi bir durumda resim silinmiş dahi olsa tarayıcada resmin olduğu kısımda görünür.

ImageAlign: Resmin yanındaki yazıların resmin neresinde bulunacağını belirler.

ImageUrl: Resmin bulunduğu adres

Tooltip: Tarayıcıda fare resmin üzerine geldiğinde farenin altında çıkması istediğiniz açıklamadır.

Asp.Net CheckBoxList ve RadioButtonList

CheckBoxList: CheckBox’ların bir araya toplanmış halidir. Bu sayede tüm CheckBox’lara tek bir yerden ulaşabiliriz. Küçük bir örnek yapacak olursak. Öncelikle boş bir proje sayfası açalım. İçine birer adet CheckBoxlist, Label ve Button sürükleyelim. CheckBoxList’e üstüne tıklayıp “Edit items” seçeneği seçip biraz eleman ekleyelim. Sonra Button’a çift tıklayıp click eventine aşağıdaki kodu yapıştıralım.

protected void Button1_Click1(object sender, EventArgs e)
{
Label1.Text="";
for (int i = 0; i < CheckBoxList1.Items.Count; i++)
{
if (CheckBoxList1.Items[i].Selected) {
Label1.Text += CheckBoxList1.Items[i].Text + " " + CheckBoxList1.Items[i].Value +"<br //>";
}
}
}
CheckBoxList1.Items.Count // Listedeki CheckBox sayısını verir
CheckBoxList1.Items[i].Selected // i. eleman seçili ise "true" değerini döndürür
CheckBoxList1.Items[i].Text // i. elemanın "Text" değerini döndürür
CheckBoxList1.Items[i].Value // i. eleamnın "Value" değerini döndürür
RepeatColumns // Tekrar edecek sütun sayısı
RepeatDirection // Listenin yatay mı dikey olacağını belirler
RepeatLayout // Listenin dizilişinin belirler. Tablo, birbirini takip eden, başında sıra numarası yada başında <li> etiketi ekler.
RadioButtonList // CheckBoxList’den farklı olarak tek seçim yapabildiğimiz için seçimin hangisi olduğu direk “RadioButtonList1.SelectedIndex” komutu ile alabiliriz. Kullanılım olarak anket yada quiz projelerinde çok kullanışlıdır.

 

Asp.Net Checkbox ve Radiobutton Kullanımı

CheckBox: Asp.Net kontrollerinin standart özelliklerinin dışında “Checked” özelliği bulunur. Bu sayede çoklu seçim gereken yerlerde kullanılabilinir.

RadioButton: CheckBox’ın tüm özelliklerini barındırır ayrıca GroupName özelliği bulunur. Bu özellik sayesinde aynı grupta bulunan RadioButton’lardan sadece birini seçebiliriz.