Kod yazarken dinlemelik şarkı, türkü, müzik, filmler

Kod yazarken dinlediğim şarkı, türkü, müzik, filmler

 

Durum: Uzun uzun kod yazacam |  ses düzeyi: %35  |  yoğun zaman – 23:00-08:00 arası

Beethoven – https://www.youtube.com/watch?v=W-fFHeTX70Q&t=

Mozart – https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA

Vivaldi – https://www.youtube.com/watch?v=O6NRLYUThrY

Bach – https://www.youtube.com/watch?v=6JQm5aSjX6g

Tchaikovsky – https://www.youtube.com/watch?v=7_WWz2DSnT8

Farid Farjad – https://www.youtube.com/watch?v=NWtcVs50yd8

Amelie Soundtrack – https://www.youtube.com/watch?v=7wCLK9iOPDw

 

 

Durum: Bugfix/Hata Düzeltme | ses düzeyi : %100 | yoğun zaman: 20:00-22:00 arası

Survivor – Eye Of The Tiger – https://www.youtube.com/watch?v=btPJPFnesV4

Europe – The Final Countdown (Official Video) – https://www.youtube.com/watch?v=9jK-NcRmVcw

Bon Jovi – It’s My Life – https://www.youtube.com/watch?v=vx2u5uUu3DE

Numb (Official Video) – Linkin Park – https://www.youtube.com/watch?v=kXYiU_JCYtU

In The End (Official Video) – Linkin Park – https://www.youtube.com/watch?v=eVTXPUF4Oz4

Metallica – Nothing Else Matters [Official Music Video] – https://www.youtube.com/watch?v=tAGnKpE4NCI

Queen – We Are The Champions (Official Video) – https://www.youtube.com/watch?v=04854XqcfCY

 

 

Durum: CRUD/Ekle-Oku-Güncelle-Sil | ses düzeyi: %18 | yoğun zaman: 21:00-24:00

Fight Club – https://www.netflix.com/tr/title/26004747

 

 

Durum: Yeni Fikir | ses düzeyi: %25 | yoğun zaman: 18:00-22:00

Etnik / Türkühttps://soundcloud.com/kisacikmusic/sets/etnik-t-rk

Akif’s List – https://soundcloud.com/akifyanbak/sets/akifs-list

 

Aklıma geldikçe yeni durumlar eklemeye çalışacağım, bunu okuyan yazılımcı kardeşlerim sizde aklınızdaki durumları yorum olarak eklerseniz kod yazarken sıkılmayız. öptüm. kııps.

 

 

Javascript tam ekran scroll yapma

Tek sayfa- açılış sayfaları için her bölüm bir sayfa yapılmak isteniyor ve aynı anda birden fazla bölüm göstermek istemiyorsanız aşağı veya yukarı scroll yapıldığında 1 ekran boyu kadar aşağı kaydırma yapılmasını sağlıyor.

+jquery-3.2.1.min.js

var lastScrollPostion = window.innerHeight !== 0 ? (window.scrollY || window.scollTop || document.getElementsByTagName("html")[0].scrollTop) : 0;
var LastRatio = window.innerHeight !== 0 ? lastScrollPostion / window.innerHeight : 0;
var scrolling = false;
window.onscroll = function () { onScroll() };

function onScroll() {
  if (scrolling === false) {
    window.scrolling = true;
    var scrollPosition = window.scrollY || window.scollTop || document.getElementsByTagName("html")[0].scrollTop;
    var ratio = window.innerHeight !== 0 ? scrollPosition / window.innerHeight : 0;
    var newRatio = scrollPosition > window.lastScrollPostion ? Math.floor(ratio) + 1 : Math.floor(ratio);
    var newTop = newRatio * window.innerHeight;
    lastScrollPostion = newTop;
    if (ratio !== LastRatio) {
      LastRatio = newRatio;
      $("html, body").animate({ scrollTop: newTop },
        {
          duration: 600,
          complete: function () {
            window.scrolling = false;
          }
        });
    } else {
      window.scrolling = false;
    }
  }
}

 

Asp .Net MVC – Dinamik Tablo Oluşturma

@model IEnumerable<object>

@{
  string[] includTypes = new string[]
  {
    "System.Boolean",
    "System.Byte",
    "System.SByte",
    "System.Char",
    "System.Decimal",
    "System.Double",
    "System.Single",
    "System.Int32",
    "System.UInt32",
    "System.Int64",
    "System.UInt64",
    "System.Int16",
    "System.UInt16",
    "System.String"
  };
  var first = Model.FirstOrDefault();
  if (first != null)
  {
    var firstProps = first.GetType().GetProperties();
    string tableId = "table" + first.GetType().Name;

    <table id="@tableId"
        data-show-columns="true"
        no-records-found="false"
        data-pagination="true"
        data-search="true">
      <thead>
        <tr>
          @foreach (var pInfo in firstProps)
          {
            if (pInfo != null && includTypes.Any(m => m == pInfo.PropertyType.FullName))
            {
              var translate = ContextResource.ResourceManager.GetString(pInfo.Name);
              translate = string.IsNullOrWhiteSpace(translate) ? pInfo.Name : translate;
              var visible = pInfo.Name.EndsWith("Id") ? "false" : "true";
              <th data-field="@pInfo.Name" data-visible="@visible"> @translate</th>

            }
          }
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        @foreach (var item in Model)
        {
          var props = item.GetType().GetProperties();

          <tr>
            @foreach (var pInfo in props)
            {
              if (pInfo != null && includTypes.Any(m => m == pInfo.PropertyType.FullName))
              {
                var value = pInfo.GetValue(item, null);
                if (value != null)
                {
                  <td>@value.ToString()</td>
                }
                else
                {
                  <td>-</td>
                }

              }
            }
          </tr>
        }
      </tbody>
    </table>
   }
}

 

Önerilen table scripti : http://bootstrap-table.wenzhixin.net.cn/

C# Entity Mapping

  public static class EntityMapping
  {
    public static TToEntity To<TFromEntity, TToEntity>(TFromEntity fromEntity) where TToEntity : new()
    {
      var fromProperties = fromEntity.GetType().GetProperties();

      var mappingModel = new TToEntity();

      var toPropertyies = mappingModel.GetType().GetProperties();

      foreach (var toProperty in toPropertyies)
      {
        var propertyInfo = fromProperties.FirstOrDefault(m => m.Name == toProperty.Name);
        if (propertyInfo != null)
        {
          var value = propertyInfo.GetValue(fromEntity, null);
          if (value != null)
          {
            toProperty.SetValue(mappingModel, value);
          }
        }
      }
      return mappingModel;
    }

    public static List<TToEntity> To<TFromEntity, TToEntity>(List<TFromEntity> fromEntities) where TToEntity : new()
    {
      var mappingModels = new List<TToEntity>();

      foreach (var fromEntity in fromEntities)
      {
        mappingModels.Add(To<TFromEntity, TToEntity>(fromEntity));
      }
      return mappingModels;
    }
  }

C# WebRequest ile nesne post etme

C# ile istediğim nesneyi direk post edebileceğim hazır bir kütüphane bulamadığım için buraya yazıyorum. Şuan eksikleri var.Güncellenecektir.

 protected List<TEntity> HttpRequestGetList<TEntity>(object data, string url, string method = "POST")
    {
      try
      {
        string parameters = GenerateParameters(data);

        if (method == "GET" && data != null)
        {
          url += "?" + parameters;
        }

        var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        httpWebRequest.Method = method;

        if (method == "POST" && data != null)
        {
          CookieContainer cookies = new CookieContainer();
          httpWebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
          httpWebRequest.CookieContainer = cookies;
          httpWebRequest.ContentLength = parameters.Length;

          StreamWriter requestWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream());
          requestWriter.Write(parameters);
          requestWriter.Close();
        }

        HttpWebResponse response = httpWebRequest.GetResponse() as HttpWebResponse;
        if (response == null) return new List<TEntity>();

        using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
        {
          if (responseStream == null) return new List<TEntity>();

          StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
          string readToEnd = reader.ReadToEnd();

          return JsonConvert.DeserializeObject<List<TEntity>>(readToEnd);
        }
      }
      catch
      {
        return new List<TEntity>();
      }
    }

    protected TEntity HttpRequestGetEntity<TEntity>(object data, string url, string method = "POST") where TEntity : new()
    {
      try
      {
        string parameters = GenerateParameters(data);

        if (method == "GET" && data != null)
        {
          url += "?" + parameters;
        }

        var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        httpWebRequest.Method = method;

        if (method == "POST" && data != null)
        {
          CookieContainer cookies = new CookieContainer();
          httpWebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
          httpWebRequest.CookieContainer = cookies;
          httpWebRequest.ContentLength = parameters.Length;

          StreamWriter requestWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream());
          requestWriter.Write(parameters);
          requestWriter.Close();
        }

        HttpWebResponse response = httpWebRequest.GetResponse() as HttpWebResponse;
        if (response == null) return new TEntity();

        using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
        {
          if (responseStream == null) return new TEntity();

          StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
          string readToEnd = reader.ReadToEnd();

          return JsonConvert.DeserializeObject<TEntity>(readToEnd);
        }
      }
      catch
      {
        return new TEntity();
      }
    }

    private string GenerateParameters(object obj, string prefix = "")
    {
      if (obj == null)
        return "";

      string parameters = "";
      var propertyInfos = obj.GetType().GetProperties();
      foreach (PropertyInfo pInfo in propertyInfos)
      {
        var val = pInfo.GetValue(obj, null);
        if (val != null)
        {
          if (pInfo.PropertyType.IsArray)
          {
            if (val.GetType().IsArray)
            {
              Array list = val as Array;
              if (list != null)
              {
                for (int i = 0; i < list.Length; i++)
                {
                  parameters += prefix + pInfo.Name + "[" + i + "]=" + list.GetValue(i) + "&";
                }
              }
            }
          }
          else if (pInfo.PropertyType.IsClass && pInfo.PropertyType.Name != "String")
          {
            parameters += GenerateParameters(val, pInfo.Name + ".") + "&";
          }
          else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(val.ToString()))
            parameters += prefix + pInfo.Name + "=" + val + "&";
        }
      }

      return string.IsNullOrWhiteSpace(parameters) ? "" : parameters.Substring(0, parameters.Length - 1);
    }

 

Asil Asal Sayı (Noble Prime Number)

Boş bir html dosyasının içine yapıştırıp kayıt edin.

<html>
  <head>    
    <title>Asil Asal Sayı Kontrolü</title>      
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta name="author" content="Mehmet Akif Yanbak - 229806">
  </head>
  <body>
      <input type="text" id="primeNumber">
      <button onclick="isNoblePrimeNumber();">Kontrol Et!</button>
      <div id="result"></div>
<script>
function isNoblePrimeNumber() {
 var p = parseInt(document.getElementById('primeNumber').value);
 if (isNaN(p)) {
  alert('Sayı Girin!');
 } else {
  var i = 1;
  var k = 1;
  do {
   k = k * 10;
   k = k % p;
   i++;
  } while (i < p && k != 1);
  if (k == 1 && i == p) {
   document.getElementById("result").innerHTML = p + ' asil asal sayıdır';
  } else {
   document.getElementById("result").innerHTML = p + ' asil asal sayı değildir';
  }
 }
}
</script>       
  </body>
</html>

Prefix ifadeyi Postfix’e çevirme – Javascript Kodu

Kodun işleyişi genel olarak şöyle: önce prefix ifadeden ağaç oluşturuyor sonra bu ağaçı Left-Right-Data(LRD) olarak okuyor.
Okumaya devam et “Prefix ifadeyi Postfix’e çevirme – Javascript Kodu”

Scrum Nedir ? Geniş Anlatım

Not:Bu yazı güncel tutulmaya çalışılacak. Son güncelleme: 27 Mayıs 2015
Not: Hızlı okumak istiyorsanız sadece kalın kısımları okursanız özetlemiş olursunuz.

Scrum’ı anlatmadan önce “Agile” nedir bunu bilmemiz gerekir. Agile bir proje yönetim biçimdir. Agile metodolojisi daha çok yazılımcılara yöneliktir. Genel olarak ihityacın muallak olduğu durumlarda kullanılır. 17 dev adamın imzaladığı bir Agile manisfestosu;

Bizler daha iyi yazılım geliştirme yollarını uygulayarak ve başkalarının da uygulamasına yardım ederek ortaya çıkartıyoruz. Bu çalışmaların sonucunda:

Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve etkileşimlere
Kapsamlı dökümantasyondan ziyade çalışan yazılıma
Sözleşme pazarlıklarından ziyade müşteri ile işbirliğine
Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermeye
değer vermeye kanaat getirdik.

Özetle, sol taraftaki maddelerin değerini kabul etmekle birlikte,
sağ taraftaki maddeleri daha değerli bulmaktayız.

Neden Agile?

 1. Değişen önceliklerin yönetimi
 2. Daha hızlı canlıya çıkma
 3. Yazılım kalitesinde artma
 4. Basitleştirilmiş yazılım geliştirme süreci
 5. Takım moralinin yükselmesi

Okumaya devam et “Scrum Nedir ? Geniş Anlatım”

Visual Studio’ya Selenium Kurulumu ve Kullanımı

Selenium nedir önce ondan bahsedeyim. Selenium web uygulamaları için geliştirilmiş bir test aracıdır. Firefox için geliştirildiği için diğer tarayıcılarda çalıştırmak için ek dosyalar indirmeniz gerekir.

Bu testin amacı her ne kadar Unit Test‘lerle projemizi test etmiş olsak da (farklı) tarayıcı(lar)da test etmek de fayda vardır. Web uygulamaları farklı tarayıcılarda bazen aynı sonucu vermeyebiliyor.

Şimdi gelelim Visual Studio’da selenium ile fonksiyonel test yapmaya. Öncelikle bir web projesi oluşturalım. Okumaya devam et “Visual Studio’ya Selenium Kurulumu ve Kullanımı”

Sandcastle Kurulumu ve Kullanımı

Sandcastle Help File Builder bir .Net dökümantasyon aracıdır. Projedeki açıklamaları(
) alıp otomatik msdn documentation gibi her methodun, sınıfın açıklamarını oluşturur. Şimdi gelelim kurulumuna, öncelikle https://github.com/EWSoftware/SHFB/releases adresinden son sürümünü indiriyoruz. Sonra standart Next Next Finish’in yanında birkaç tane “install” işlemimiz olacak. Okumaya devam et “Sandcastle Kurulumu ve Kullanımı”