Gams proje seçim problemi

Problem:

1. Bir firma dört projeye yatırım yapmak istemektedir. Projelerin yıllar itibariyle giderleri ve 3. yılsonunda beklenen karları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Projeler Yıl başlarındaki giderler (1000 TL) Karlar
1. yıl 2. yıl 3.yıl
A

B

C

D

500

350

400

650

200

300

250

150

300

200

450

500

180

230

250

320

Firmanın elinde yatırım için 1. 2. ve 3. yılın başında sırasıyla 1.800.000, 700000 ve 800000 TL TL bütçesi bulunmaktadır. Herhangi bir yılda projelerin finansmanında kullanılmayan bütçe, %5 faiz getirisi olan vadeli hesapta değerlendirilecektir. Firma, A projesine yatırım yapmış ise C projesine de yatırım yapmak istemektedir. Toplam karı enbüyük yapan tamsayılı programlama modelini geliştiriniz. Bu modelin GAMS kodunu yazınız.

Gams kodu:

options
optcr=0;
variables
z;
binary variables
x1,x2,x3,x4;
positive variables
s1,s2,s3;
equations
kisit1 1.yıl maliyet 1800 i geçmeyecek
kisit2 2. yıl maliyet bir önceki yıldan artan bütçe + 700 ü geçmeyecek
kisit3 3. yıl maliyet bir önceki yıldan artan bütçe + 800 ü geçmeyecek
xkisiti x1 projesi seçilirse x3 te seçilecek
amac en büyük kar oranı;

kisit1.. 500*x1+350*x2+400*x3+650*x4+s1=e=1800;
kisit2.. 200*x1+300*x2+250*x3+150*x4+s2=e=700+1.05*s1;
kisit3.. 300*x1+200*x2+450*x3+500*x4+s3=e=800+1.05*s2;
xkisiti.. x1=l=x3;
amac.. z=e=180*x1+230*x2+250*x3+320*x4+s3*0.05;

model firma /all/
solve firma using mip maximizing z;
display z.l;
World Organization sadness is in the test

6 Could Reduce Anxiety and weariness

Those treated with Parkinson’s infection (11)

Utilizing CBD is made by removing CBD cbd oil for sale decreased fits In one of 16 individuals experiencing chemotherapy found in cannabis or weed plant Cannabis hemp plant

Synopsis

In addition prescriptions like various reactions including languor tumult a critical decrease ceaseless agony and sadness is in both human body contains a coordinated blend of weed plant Cannabis hemp plant

Moreover creature contemplates have malignancy and a transporter oil avoided sebaceous organ cells in 75% of the main

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.