Asp.Net CheckBoxList ve RadioButtonList

CheckBoxList: CheckBox’ların bir araya toplanmış halidir. Bu sayede tüm CheckBox’lara tek bir yerden ulaşabiliriz. Küçük bir örnek yapacak olursak. Öncelikle boş bir proje sayfası açalım. İçine birer adet CheckBoxlist, Label ve Button sürükleyelim. CheckBoxList’e üstüne tıklayıp “Edit items” seçeneği seçip biraz eleman ekleyelim. Sonra Button’a çift tıklayıp click eventine aşağıdaki kodu yapıştıralım.

protected void Button1_Click1(object sender, EventArgs e)
{
Label1.Text="";
for (int i = 0; i < CheckBoxList1.Items.Count; i++)
{
if (CheckBoxList1.Items[i].Selected) {
Label1.Text += CheckBoxList1.Items[i].Text + " " + CheckBoxList1.Items[i].Value +"<br //>";
}
}
}
CheckBoxList1.Items.Count // Listedeki CheckBox sayısını verir
CheckBoxList1.Items[i].Selected // i. eleman seçili ise "true" değerini döndürür
CheckBoxList1.Items[i].Text // i. elemanın "Text" değerini döndürür
CheckBoxList1.Items[i].Value // i. eleamnın "Value" değerini döndürür
RepeatColumns // Tekrar edecek sütun sayısı
RepeatDirection // Listenin yatay mı dikey olacağını belirler
RepeatLayout // Listenin dizilişinin belirler. Tablo, birbirini takip eden, başında sıra numarası yada başında <li> etiketi ekler.
RadioButtonList // CheckBoxList’den farklı olarak tek seçim yapabildiğimiz için seçimin hangisi olduğu direk “RadioButtonList1.SelectedIndex” komutu ile alabiliriz. Kullanılım olarak anket yada quiz projelerinde çok kullanışlıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.