Asp .Net Rss Oluşturma

rss temsili resimÖncelikle RSS nedir ondan bahsedeyim. RSS, genellikle haber ve  bloglar siteleri tarafından kullanılan, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya formatıdır. RSS’in açılımına gelecek olursak zamana göre farklılık göstermektedir. Bunlar: Rich Site Summary (RSS 0.91) (Zengin Site Özeti) ,RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0) (RDF site Özeti), Really Simple Syndication (RSS 2.0.0) (Çok Basit Besleme)dir. Şimdi Asp .Net ile nasıl Rss sayfası yaparız ona gelelim.
Öncelikle bir rss sayfası ekleyin ( örneğin:rss.aspx ) ve aşağıdaki kodu sayfanın .cs dosyasına (rss.aspx.cs) yapıştırın.
Gerekli Kütüphaneler:

using System;
using System.Data;
using System.Text;
using System.Xml;

RSS.aspx.cs içine yapıştıracağımız kod

//haberleri çekeceğiniz sorguyu yazın
string sorgu="select top 10 * from haberler order by id desc";
string baglanti_metni="Veritabanı Bağlantı Metni (Connection String)";
SqlConnection baglanti = new SqlConnection(baglanti_metni);
SqlCommand komut = new SqlCommand(sorgu, baglanti);
SqlDataAdapter da = new SqlDataAdapter(komut);
DataTable dt = new DataTable();
da.Fill(dt);
string baslik = "Sitenin Başlığı";
string link = "Sitenin linki";
string aciklama = "Site açıklaması";
string resim_url = "RSS sayfasında gözükmesini istediğiniz";
string resim_baslik = "Logo başlığı";

Response.Clear();
Response.ContentType = "text/xml";
XmlTextWriter xml = new XmlTextWriter(Response.OutputStream, Encoding.UTF8);
xml.WriteStartDocument();
xml.WriteStartElement("rss");
xml.WriteAttributeString("version", "2.0");
xml.WriteStartElement("channel");
xml.WriteElementString("title", baslik);
xml.WriteElementString("link", link);
xml.WriteElementString("description", aciklama);
xml.WriteElementString("language", "tr");
xml.WriteStartElement("image");
xml.WriteElementString("url", resim_url);
xml.WriteElementString("title", resim_baslik);
xml.WriteEndElement();

foreach (DataRow dr in dt.Rows)
{
string url = link + "Haber.aspx?haber_id="+dr["haber_id"].ToString();
string str = dr["haber"].ToString();
xml.WriteStartElement("item");
xml.WriteElementString("title", dr["baslik"].ToString());
xml.WriteElementString("description", str);
xml.WriteElementString("pubDate", Convert.ToDateTime(dr["tarih"]).ToString("R"));
xml.WriteElementString("link", url);
xml.WriteEndElement();
}
xml.WriteEndElement();
xml.WriteEndDocument();
xml.Flush();
xml.Close();
Response.End();

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.