Asp.Net Online Kullanıcı Sayısı

Global.asax dosyasında yapmamız gereken değişikler

protected void Application_Start(object sender, EventArgs e)
{
Application["ActiveUsers"] = 0;
}
protected void Session_Start(object sender, EventArgs e)
{
Application.Lock();
Application["ActiveUsers"] = (int)Application["ActiveUsers"] + 1;
Application.UnLock();
}
protected void Session_End(object sender, EventArgs e)
{
Application.Lock();
Application["ActiveUsers"] = (int)Application["ActiveUsers"] - 1;
Application.UnLock();
}

Online sayısını göstermek istediğiniz kontorlün text kısmını Application[“ActiveUsers”].ToString() eşitleyin.

Labelonline.Text = Application["ActiveUsers"].ToString();