c# türkçe karakter replace

    public string StringReplace(string text)
    {
      text = text.Replace("İ", "I");
      text = text.Replace("ı", "i");
      text = text.Replace("Ğ", "G");
      text = text.Replace("ğ", "g");
      text = text.Replace("Ö", "O");
      text = text.Replace("ö", "o");
      text = text.Replace("Ü", "U");
      text = text.Replace("ü", "u");
      text = text.Replace("Ş", "S");
      text = text.Replace("ş", "s");
      text = text.Replace("Ç", "C");
      text = text.Replace("ç", "c");
      text = text.Replace(" ", "_");
      return text;
    }

Bazı durumlarda (link oluşturmada, dosya yüklemede…) türkçe karakterleri çevirmemiz gerekebilir. Başka değiştirmeniz gereken karakter olursa ekleme yaparsınız artık.