Gams proje seçim problemi

Problem:

1. Bir firma dört projeye yatırım yapmak istemektedir. Projelerin yıllar itibariyle giderleri ve 3. yılsonunda beklenen karları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Projeler Yıl başlarındaki giderler (1000 TL) Karlar
1. yıl 2. yıl 3.yıl
A

B

C

D

500

350

400

650

200

300

250

150

300

200

450

500

180

230

250

320

Firmanın elinde yatırım için 1. 2. ve 3. yılın başında sırasıyla 1.800.000, 700000 ve 800000 TL TL bütçesi bulunmaktadır. Herhangi bir yılda projelerin finansmanında kullanılmayan bütçe, %5 faiz getirisi olan vadeli hesapta değerlendirilecektir. Firma, A projesine yatırım yapmış ise C projesine de yatırım yapmak istemektedir. Toplam karı enbüyük yapan tamsayılı programlama modelini geliştiriniz. Bu modelin GAMS kodunu yazınız. Okumaya devam et “Gams proje seçim problemi”