C# WebRequest ile nesne post etme

C# ile istediğim nesneyi direk post edebileceğim hazır bir kütüphane bulamadığım için buraya yazıyorum. Şuan eksikleri var.Güncellenecektir.

 protected List<TEntity> HttpRequestGetList<TEntity>(object data, string url, string method = "POST")
    {
      try
      {
        string parameters = GenerateParameters(data);

        if (method == "GET" && data != null)
        {
          url += "?" + parameters;
        }

        var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        httpWebRequest.Method = method;

        if (method == "POST" && data != null)
        {
          CookieContainer cookies = new CookieContainer();
          httpWebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
          httpWebRequest.CookieContainer = cookies;
          httpWebRequest.ContentLength = parameters.Length;

          StreamWriter requestWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream());
          requestWriter.Write(parameters);
          requestWriter.Close();
        }

        HttpWebResponse response = httpWebRequest.GetResponse() as HttpWebResponse;
        if (response == null) return new List<TEntity>();

        using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
        {
          if (responseStream == null) return new List<TEntity>();

          StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
          string readToEnd = reader.ReadToEnd();

          return JsonConvert.DeserializeObject<List<TEntity>>(readToEnd);
        }
      }
      catch
      {
        return new List<TEntity>();
      }
    }

    protected TEntity HttpRequestGetEntity<TEntity>(object data, string url, string method = "POST") where TEntity : new()
    {
      try
      {
        string parameters = GenerateParameters(data);

        if (method == "GET" && data != null)
        {
          url += "?" + parameters;
        }

        var httpWebRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(url);
        httpWebRequest.Method = method;

        if (method == "POST" && data != null)
        {
          CookieContainer cookies = new CookieContainer();
          httpWebRequest.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded";
          httpWebRequest.CookieContainer = cookies;
          httpWebRequest.ContentLength = parameters.Length;

          StreamWriter requestWriter = new StreamWriter(httpWebRequest.GetRequestStream());
          requestWriter.Write(parameters);
          requestWriter.Close();
        }

        HttpWebResponse response = httpWebRequest.GetResponse() as HttpWebResponse;
        if (response == null) return new TEntity();

        using (Stream responseStream = response.GetResponseStream())
        {
          if (responseStream == null) return new TEntity();

          StreamReader reader = new StreamReader(responseStream, Encoding.UTF8);
          string readToEnd = reader.ReadToEnd();

          return JsonConvert.DeserializeObject<TEntity>(readToEnd);
        }
      }
      catch
      {
        return new TEntity();
      }
    }

    private string GenerateParameters(object obj, string prefix = "")
    {
      if (obj == null)
        return "";

      string parameters = "";
      var propertyInfos = obj.GetType().GetProperties();
      foreach (PropertyInfo pInfo in propertyInfos)
      {
        var val = pInfo.GetValue(obj, null);
        if (val != null)
        {
          if (pInfo.PropertyType.IsArray)
          {
            if (val.GetType().IsArray)
            {
              Array list = val as Array;
              if (list != null)
              {
                for (int i = 0; i < list.Length; i++)
                {
                  parameters += prefix + pInfo.Name + "[" + i + "]=" + list.GetValue(i) + "&";
                }
              }
            }
          }
          else if (pInfo.PropertyType.IsClass && pInfo.PropertyType.Name != "String")
          {
            parameters += GenerateParameters(val, pInfo.Name + ".") + "&";
          }
          else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(val.ToString()))
            parameters += prefix + pInfo.Name + "=" + val + "&";
        }
      }

      return string.IsNullOrWhiteSpace(parameters) ? "" : parameters.Substring(0, parameters.Length - 1);
    }