Asp.Net HyperLink Kullanımı

ImageButton ve LinkButton’un karışımı denebilir. Fakat HyperLink kontrolü için arka planda fonksiyon (script) yazamıyoruz. Htmlde bildiğimiz <a> tag’i yerine kullanırız. İster resim ister metin şeklinde kullanabiliriz. Resim olarak kullanmak istersek ImageUrl özelliğine göstermek istediğimiz resmin linkini yazarız. Metin olarak kullanmak istiyorsak Text özelliğine istediğimiz metni yazarız. Ayrıca arama motoru optimizasyonu (seo) için ToolTip özelliğine yazdığımız metin, site html olarak derlendiğinde metnin “title”ı olarak atanır.