Asp.Net Label Kullanımı

Bu kontrolün fazla bir özelliği yoktur denilebilir. Genel olarak siteye giren kullanıcılara html kodu içermeyen mesajlar iletmek için kullanılır. Örneğin çevrim içi sayısı, copyright 2012 … Label aslında htmlde kullandığımız tagidir.

Burda bilmeniz gerekenler:

BackColor: Kontorlün arka rengi
BorderColor: Kontrolün etrafındaki çizginin rengi
BorderStyle: Kontolün border stili
Border Width: Border kalınlığı
CssClass: Kontol için css doyamızda ayrıca bir özellik yanımlayabiliriz
Font: Kontrol Yazı özellikleri
ForeColor: Yazı Rengi
Height: Kontrolün yüksekliği
Text: Kontrolde ziyaretçilerin okuyacağı metin
ToolTip: Kontolün üstüne gelince imleçte beliren açıklama
Visible: Kontrolün görünürlüğü, True olursa kullancılar görebilir
Width: Kontrolün genişliği