DataTable veriyi SelectList’e aktarma

public SelectList ToSelectList(DataTable table, string valueField, string textField)
{
var list = (from DataRow row in table.Rows
                select new SelectListItem()
                {
                  Text = row[textField].ToString(),
                  Value = row[valueField].ToString()
                }).ToList();
return new SelectList(list,"Text","Value")
}

ToSelectList içine listeye çevirmek istediğiniz tabloyu ve gerekli sütun isimlerini yolladıktan sonra metot size SelectList tipinde veri geri dönecektir.

Asp. NET MVC’de View kısmında dropdownlist i doldurmak istiyorsanız da Controller kısmında SelectListi bir ViewBag.ProductClass’a atın view kısmında @Html.DropDownList(“ProductClass”) şeklinde çağırın.