Asil Asal Sayı (Noble Prime Number)

Boş bir html dosyasının içine yapıştırıp kayıt edin.

<html>
  <head>    
    <title>Asil Asal Sayı Kontrolü</title>      
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <meta name="author" content="Mehmet Akif Yanbak - 229806">
  </head>
  <body>
      <input type="text" id="primeNumber">
      <button onclick="isNoblePrimeNumber();">Kontrol Et!</button>
      <div id="result"></div>
<script>
function isNoblePrimeNumber() {
 var p = parseInt(document.getElementById('primeNumber').value);
 if (isNaN(p)) {
  alert('Sayı Girin!');
 } else {
  var i = 1;
  var k = 1;
  do {
   k = k * 10;
   k = k % p;
   i++;
  } while (i < p && k != 1);
  if (k == 1 && i == p) {
   document.getElementById("result").innerHTML = p + ' asil asal sayıdır';
  } else {
   document.getElementById("result").innerHTML = p + ' asil asal sayı değildir';
  }
 }
}
</script>       
  </body>
</html>

Prefix ifadeyi Postfix’e çevirme – Javascript Kodu

Kodun işleyişi genel olarak şöyle: önce prefix ifadeden ağaç oluşturuyor sonra bu ağaçı Left-Right-Data(LRD) olarak okuyor.
Okumaya devam et “Prefix ifadeyi Postfix’e çevirme – Javascript Kodu”