Javascript tam ekran scroll yapma

Tek sayfa- açılış sayfaları için her bölüm bir sayfa yapılmak isteniyor ve aynı anda birden fazla bölüm göstermek istemiyorsanız aşağı veya yukarı scroll yapıldığında 1 ekran boyu kadar aşağı kaydırma yapılmasını sağlıyor.

+jquery-3.2.1.min.js

var lastScrollPostion = window.innerHeight !== 0 ? (window.scrollY || window.scollTop || document.getElementsByTagName("html")[0].scrollTop) : 0;
var LastRatio = window.innerHeight !== 0 ? lastScrollPostion / window.innerHeight : 0;
var scrolling = false;
window.onscroll = function () { onScroll() };

function onScroll() {
  if (scrolling === false) {
    window.scrolling = true;
    var scrollPosition = window.scrollY || window.scollTop || document.getElementsByTagName("html")[0].scrollTop;
    var ratio = window.innerHeight !== 0 ? scrollPosition / window.innerHeight : 0;
    var newRatio = scrollPosition > window.lastScrollPostion ? Math.floor(ratio) + 1 : Math.floor(ratio);
    var newTop = newRatio * window.innerHeight;
    lastScrollPostion = newTop;
    if (ratio !== LastRatio) {
      LastRatio = newRatio;
      $("html, body").animate({ scrollTop: newTop },
        {
          duration: 600,
          complete: function () {
            window.scrolling = false;
          }
        });
    } else {
      window.scrolling = false;
    }
  }
}

 

Prefix ifadeyi Postfix’e çevirme – Javascript Kodu

Kodun işleyişi genel olarak şöyle: önce prefix ifadeden ağaç oluşturuyor sonra bu ağaçı Left-Right-Data(LRD) olarak okuyor.
Okumaya devam et “Prefix ifadeyi Postfix’e çevirme – Javascript Kodu”