Teamcity Kurulumu ve Kullanımı

Contiuous Integration Türkçe’de mot-a-mot anlamı “sürekli entegrasyon“‘dur. Peki ne işe yarar ? CI her checkin(TFS’de) veya commit(Git’te)’te projenizi alıp derler(build), test eder, döküman oluşturur ve yayınlar(deploy). Bu sayede olası hataların tespiti hızlı olur ve sürekli güncel bir dökümantasyon oluşur. CI için çeşitli araçlar vardır, bunlardan bazıları;Teamcity, Jenkins, Myget, Appveyor…

Teamcity’nin kurulumuna gelecek olursak, resimlerle anlatmaya çalışacağım… Okumaya devam et “Teamcity Kurulumu ve Kullanımı”

c# türkçe karakter replace

    public string StringReplace(string text)
    {
      text = text.Replace("İ", "I");
      text = text.Replace("ı", "i");
      text = text.Replace("Ğ", "G");
      text = text.Replace("ğ", "g");
      text = text.Replace("Ö", "O");
      text = text.Replace("ö", "o");
      text = text.Replace("Ü", "U");
      text = text.Replace("ü", "u");
      text = text.Replace("Ş", "S");
      text = text.Replace("ş", "s");
      text = text.Replace("Ç", "C");
      text = text.Replace("ç", "c");
      text = text.Replace(" ", "_");
      return text;
    }

Bazı durumlarda (link oluşturmada, dosya yüklemede…) türkçe karakterleri çevirmemiz gerekebilir. Başka değiştirmeniz gereken karakter olursa ekleme yaparsınız artık.

DataTable veriyi SelectList’e aktarma

public SelectList ToSelectList(DataTable table, string valueField, string textField)
{
var list = (from DataRow row in table.Rows
                select new SelectListItem()
                {
                  Text = row[textField].ToString(),
                  Value = row[valueField].ToString()
                }).ToList();
return new SelectList(list,"Text","Value")
}

ToSelectList içine listeye çevirmek istediğiniz tabloyu ve gerekli sütun isimlerini yolladıktan sonra metot size SelectList tipinde veri geri dönecektir.

Asp. NET MVC’de View kısmında dropdownlist i doldurmak istiyorsanız da Controller kısmında SelectListi bir ViewBag.ProductClass’a atın view kısmında @Html.DropDownList(“ProductClass”) şeklinde çağırın.

Asp .Net Kullanıcının Ülkesine Göre Sayfaya Yönlendirme

Çoklu dil desteği olan bir site yapmak istedik diyelim. Siteye giren kullanıcıya sormaksızın otomatik kullanıcının ülkesine göre yönlendirmek istiyoruz. Bu durumda kullancının dil ve ülke değerlerini almamız gerekiyor. Peki nasıl alacağız. Kodlarımız:

using System;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
namespace UlkeyeGoreYonlendirme
{
public partial class Default : System.Web.UI.Page
 {
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
 {
string[] diller = { "tr-TR", "en-US", "de-DE" };
string[] url = { "http://siteadi.com/tr", "http://siteadi.com/en", "http://siteadi.com/de" };
string dil = HttpContext.Current.Request.UserLanguages[0].ToString();
for (int i = 0; i < diller.Length; i++)
  {
if (dil == diller[i]) {
Response.Redirect(url[i]);}
  }
 }
 }
}

Okumaya devam et “Asp .Net Kullanıcının Ülkesine Göre Sayfaya Yönlendirme”

Asp .Net Saat Farkı Bulma

Uygulamalarınızda yer yer lazım olan birşey, zaman farkı. Ben burda “yazı, mesaj, haber” herneyse, veriye ait kayıt tarihi ile güncel zamanın farkını bulmaya yarayan fonksiyonu veriyorum. Fonksiyon DateTime türünde bir değişken alıyor ve bu değişken sizin göndereceğiniz zamanla, güncel zamanla farkını string olarak geri döndürüyor.

public static string zaman(DateTime d)
{
TimeSpan tS = DateTime.Now - d; // iki zamanın farkını alır
int dakika = (int)tS.TotalMinutes; // fark dakika cinsinden
int saat = (int)tS.TotalHours; // fark saat cinsinden
int gun = (int)tS.TotalDays; // fark gün cinsinden
string strTemp;
if (dakika < 1)
{
strTemp = "bir kaç saniye önce";
}
else if (dakika < 60)
{
strTemp = dakika + " dakika önce";
}
else if (saat < 24)
{
strTemp = saat + " saat önce";
}
else if (gun < 30)
{
strTemp = gun + " gün önce";
}
else
{
string ay = ((int)gun / 30).ToString();
strTemp = ay + " ay önce";
}
return strTemp;
}

Asp .Net Rss Oluşturma

rss temsili resimÖncelikle RSS nedir ondan bahsedeyim. RSS, genellikle haber ve  bloglar siteleri tarafından kullanılan, yeni eklenen içeriğin kolaylıkla takip edilmesini sağlayan özel bir XML dosya formatıdır. RSS’in açılımına gelecek olursak zamana göre farklılık göstermektedir. Bunlar: Rich Site Summary (RSS 0.91) (Zengin Site Özeti) ,RDF Site Summary (RSS 0.9 and 1.0) (RDF site Özeti), Really Simple Syndication (RSS 2.0.0) (Çok Basit Besleme)dir. Şimdi Asp .Net ile nasıl Rss sayfası yaparız ona gelelim.
Öncelikle bir rss sayfası ekleyin ( örneğin:rss.aspx ) ve aşağıdaki kodu sayfanın .cs dosyasına (rss.aspx.cs) yapıştırın.
Gerekli Kütüphaneler: Okumaya devam et “Asp .Net Rss Oluşturma”

Asp.Net FileUpload Kullanımı

FileUpload, kullanıcının sunucuya dosya yüklemesi için yapılmış hazır bir kontroldür. Kodlarımıza gelelim. FileUpload’un HasFile fonksiyonu ile dosya var mı diye bakıyoruz varsa dosyamızı yüklüyoruz. Eğer resim yüklemek isterseniz yorum satırı haline getirdiğim yeri açarsanız sadece resim yüklemenize izin verilir. Proje dosyası ektedir. Okumaya devam et “Asp.Net FileUpload Kullanımı”

Asp.Net Adrotator Kullanımı

Kontrolun temel amacı web sitenizde reklam gösterimine yarar. Peki bunu nasıl yapacağız. Öncelikle sayfamızın reklam göstermek istediğimiz kısmına adrotator kontrolünü sürekliyip bırakıyoruz. Ardından projemize bir xml dosyası ekleyip xml dosyasını alttaki gibi dolduralım. Ben kısaca xmld dosyasındaki etiketlerin anlamlarını açıklayalım:
<Advertisements> Adrotator bu etiket arasını alır
<Ad> Reklam içeriği bu etiket arasına girilir
<ImageUrl> Resim bağlantısı bu etiket arasına girilir
<NavigateUrl> Reklam bağlantısı girilir
<AlternateText> Reklam resimin “alt” değerine atanır
<Keyword> Adrotator KeywordFilter özelliği için kullanılır, Adrotatorda yazılan kelimeye göre filtreleme yapabilir
<Impressions> Reklamın çıkma yüzdesi

Ayrıca  AdRotator özelliklerinden yukardaki etiketleri değiştirebilirsiniz (AlternateTextField, NavigateUrlField,ImageUrlField ) Okumaya devam et “Asp.Net Adrotator Kullanımı”

Asp.Net Ajax Toolkit Hatası

Eğer Ajax Tookit kurdunuz ve aşağıdaki hatayı aldıysanız çözümü çok basit, Toolbox’tan bir tane ScriptManager’ı sayfaya sürükleyin.

Server Error in ‘/’ Application.


Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture.  Make sure “AjaxControlToolkit.Properties. Resources.NET4.resources” was correctly embedded or linked into assembly “AjaxControlToolkit” at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed.

Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.Resources.MissingManifestResourceException: Could not find any resources appropriate for the specified culture or the neutral culture.  Make sure “AjaxControlToolkit.Properties.Resources.NET4.resources” was correctly embedded or linked into assembly “AjaxControlToolkit” at compile time, or that all the satellite assemblies required are loadable and fully signed.

Source Error:
An unhandled exception was generated during the execution of the current web request. Information regarding the origin and location of the exception can be identified using the exception stack trace below.